Privacy beleid

Technique Solaire (hierna “het Bedrijf”) verbindt zich ertoe dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens (verzameling, gebruik en delen) voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, in het bijzonder: Het bedrijf is de gegevensbeheerder van persoonlijke gegevens, die u aan het bedrijf kunt doorgeven via de website van het bedrijf (hierna “de site”) en het gebruik van bijbehorende diensten (hierna “diensten”). Het Beleid inzake persoonlijke gegevens heeft betrekking op alle gebruikers, inclusief degenen die de Site en de Diensten gebruiken zonder geregistreerd of geabonneerd te zijn op een specifieke dienst. Het Bedrijf heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld met wie u contact kunt opnemen voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en voor het uitoefenen van uw rechten. De DPO ziet toe op de naleving van de regels voor de bescherming van uw persoonsgegevens en is de bevoorrechte gesprekspartner van alle personen die betrokken zijn bij de verzameling of verwerking van persoonsgegevens. Contactgegevens DPO: dpo@techniquesolaire.com

Algemene informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

Ingangsdatum: 07/12/2021

De persoonlijke informatie die we verzamelen

Wanneer u de Technique Solaire-website bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, uw IP-adres, uw tijdzone en enkele van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen we tijdens het surfen op de site informatie over de individuele webpagina’s of producten die u bezoekt, de websites of zoektermen die u naar de site hebben verwezen en hoe u met de site omgaat. plaats. Deze automatisch verzamelde informatie noemen wij ‘apparaatinformatie’. Daarnaast kunnen we tijdens de registratie de persoonlijke gegevens verzamelen die u ons verstrekt (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, enz.), zodat we het contract kunnen uitvoeren.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Onze topprioriteit is de veiligheid van klantgegevens en daarom kunnen we slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen voor zover dit absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie over het gebruik van de website vast te stellen. Deze statistische informatie wordt niet anderszins samengevoegd om een bepaalde gebruiker van het systeem te identificeren. U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder enige informatie vrij te geven waarmee iemand u als een specifiek en identificeerbaar individu zou kunnen identificeren. Als u echter van bepaalde functionaliteiten van de website gebruik wilt maken, onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens wilt doorgeven door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonsgegevens verstrekken, zoals uw e-mailadres en voornaam. , uw naam, uw woonplaats, uw organisatie, uw telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde functies van de website. U kunt bijvoorbeeld niet onze nieuwsbrief ontvangen of rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. Gebruikers die niet weten welke informatie vereist is, worden uitgenodigd contact met ons op te nemen via dpo@techniquesolaire.com.

Uw rechten

Als u een Europese inwoner bent, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens: U kunt op elk moment uw recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs en met vermelding van het adres waarnaar de reactie van de Verwerkingsverantwoordelijke moet worden verzonden. Alle verzoeken moeten worden verzonden naar:

JLT Invest / Solar Technology 26, rue Annet Ségeron 86580 POITIERS BIARD dpo@techniquesolaire.com

  U heeft ook het recht om in beroep te gaan bij de Nationale Commissie voor Computers en Vrijheden (CNIL, https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-the-cnil -wat-voorwaarden-en-hoe) in geval van overtreding van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens en in het bijzonder de AVG.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze andere websites of het privacybeleid van derden. We raden u aan voorzichtig te zijn wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die mogelijk persoonlijke informatie verzamelt.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen de informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde en veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke garanties om onszelf te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens onder zijn controle en bewaring. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of via een draadloos netwerk worden gegarandeerd.

Juridische openbaarmaking

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken als de wet dit vereist of toestaat, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijke juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw geloven dat de openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen , uw veiligheid of die van anderen, om fraude te onderzoeken of om te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactgegevens

Als u contact met ons wilt opnemen om dit beleid beter te begrijpen of als u contact met ons wilt opnemen over eventuele vragen met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar dpo@techniquesolaire.com.

Gegevenslokalisatie

De gegevens verzameld via de website van Technique Solaire worden opgeslagen in de infrastructuur van de volgende host: O2Switch 222 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand Telefoon: +33 4 44 44 60 40 Contact: https://www.o2switch.fr/support-hebergeur

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden voornamelijk gebruikt voor: Persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van de gegevensbeheerder (artikel 6 (1) f) van de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) – de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd”).

Details voor contactformulier

→ Gegevens verwerkt

De volgende gegevens worden waarschijnlijk verzameld:

→ Verzamelmethode, betrokkenen en doel

De gegevens komen voort uit de registratie van bovengenoemde gegevens, door de persoon die contact wenst op te nemen met Technique Solaire, via het contactformulier. Alleen gebruikers die het contactformulier gebruiken, zijn betrokken bij deze verzameling. De gegevensverwerking maakt het mogelijk om de contactgegevens en het contactverzoek op te vragen van gebruikers die contact willen opnemen met Technique Solaire. De site maakt ook gebruik van de service reCAPTCHA v3 om de formulieren te beschermen tegen kwaadaardige bots.

Cookies

Techniek Solaire maakt gebruik van cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden. Via uw browser kunt u de cookies van uw keuze handmatig uitschakelen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van bepaalde cookies aanzienlijke gevolgen kan hebben voor uw gebruike ervaring. Let op: Cookies zijn kleine stukjes informatie die websites kunnen plaatsen en uitwisselen met uw webbrowser. Hierdoor kunt u met name uw sessie open houden terwijl u surft of uw voorkeuren behouden voor toekomstige bezoeken.

Cookies die nodig zijn voor de werking van de website

Cookienaam Doel Standaard vervaltijd
PHPSESSID Houd uw sessie open zolang u surft Verloopt wanneer u de browsersessie afsluit
tarteaucitroen Bewaar uw keuzes met betrekking tot toestemming voor cookies 12 maanden
Stockage web lokaal Hiermee kunt u uw voorkeuren onthouden

Cookies van derden

De website van de site maakt gebruik van bepaalde diensten om de gebruikservaring te verbeteren of om de activiteit van onze website te meten. Deze diensten kunnen cookies gebruiken voor functionaliteit. U kunt op dit moment raadplegen en cookies autoriseren via de knop Cookies die beschikbaar zijn op de lagere partij van de website.

→ Google Analytics

Cookienaam Doel Standaard vervaltijd
__utma Gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden. 2 jaar vanaf set/update
__utmb Gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bepalen. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden. 30 minuten vanaf instellen/update
__utmc Niet gebruikt in ga.js. Ingesteld voor interoperabiliteit met urchin.js. Historisch gezien werkte deze cookie samen met de __utmb cookie om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie/bezoek bevond . Einde browsersessie
__utmt Gebruikt om de verzoeksnelheid te verlagen. 10 minuten
__utmz Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker uw site heeft bereikt. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en is 6 maanden vanaf set/update

→ Matomo

De cookies die door de Matomo-service worden geplaatst, zijn cookies van derden, omdat ze niet eigen zijn aan het systeem, maar geen persoonlijke gegevens verzamelen. Dit zijn zogenaamde ‘essentiële’ cookies, hiervoor is geen toestemming van de gebruiker nodig. Hieronder vindt u een verklarende tabel met het doel van elk van de cookies die door de Matomo-service worden geplaatst.
Cookienaam Doel Standaard vervaltijd
_pk_id Wordt gebruikt om bepaalde gebruikersgegevens op te slaan, zoals een unieke bezoekers-ID 13 maanden
_pk_ref Wordt gebruikt om attributie-informatie op te slaan, de verwijzer die oorspronkelijk werd gebruikt om de site te bezoeken 6 maanden
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr Kortetermijncookies die worden gebruikt om bezoekgegevens tijdelijk op te slaan 30 minuten
matomo_sessid Hiermee kunt u de huidige sessie identificeren. Handig voor het inschakelen van de opt-out-functionaliteit (dit wordt een nonce genoemd en helpt CSRF-beveiligingsproblemen te voorkomen) 14 dagen
 

→ Hubspot

De cookies die door de Hubspot-service worden geplaatst, zijn cookies van derden, omdat ze niet eigen zijn aan het systeem. Sommige cookies zijn zogenaamde “essentiële” cookies en zijn herkenbaar aan een ster (*) vlak achter hun naam. Ze vereisen geen toestemming van de gebruiker om te worden gedeponeerd. Hieronder vindt u een verklarende tabel met het doel van elk van de cookies die door de dienst Hubspot worden geplaatst. Zie de volgende link voor meer informatie: https://knowledge.hubspot.com/nl/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser
Cookienaam Doel Standaard vervaltijd
messagesUtk * Herken bezoekers die chatten met de chatbot 6 maanden
hs-messages-is-open * Bepaalt of de chatwidget open is en of de informatie wordt opgeslagen voor toekomstige bezoeken. 30 minuten
hubspotutk Houdt de identiteit van een bezoeker bij. Het wordt doorgegeven aan HubSpot tijdens het indienen van een formulier en wordt gebruikt tijdens deduplicatie van contacten. 6 maanden
__hssc Zorgt voor opvolging van sessies  30 minuten
__hstc Bepaalt of de bezoeker zijn browser heeft gereset Einde browsersessie
__hssrc Bepaalt of de bezoeker zijn browser heeft gereset Einde browsersessie