ampoule

FAQ

Zonne-energie bij Technique Solaire

solaire photovoltaïque

Zijn zonnepanelen recyclebaar?

Zonnepanelen zijn voor 95% recyclebaar.

Een zonnepaneel bestaat voor 75% uit glas, een materiaal dat eindeloos kan worden gerecycled, net als het aluminium waarvan het frame is gemaakt. Binnenin bevindt zich een plastic film die kan worden omgezet in korrels die kunnen worden omgesmolten of verbrand om elektriciteit op te wekken.

Ten slotte zijn er de siliciumcellen en elektrische geleiders die van aluminium, zilver of koper kunnen zijn. Deze materialen zijn voor 95% recyclebaar.

Technique Solaire is lid van de Soren-organisatie (voorheen PV Cycle). Wij zetten ons in om het proces van recyclen van panelen te optimaliseren. Wij halen, vervoeren en recyclen de zonnepanelen van onze projecten.

Lees ons artikel voor meer informatie:

Hoe komen onze zonneparken tot stand?

Nadat wij tot overeenstemming zijn gekomen met een eigenaar van een locatie, dragen wij zorg voor het maken van studies, het verkrijgen of verzwaren van een netwerkaansluiting, indien vereist het verkrijgen van een vergunning en het verkrijgen van subsidies. De werkzaamheden hiervoor en de kosten daarvan neemt Technique Solaire op zich. In de laatste fase bouwen we het project en exploiteren dit voor de gehele duur van het project.

Welke producten gebruikt Technique Solaire?

Onze inkoopstrategie is gediversifieerd. Wij werken alleen met producten van hoge kwaliteit (zogenaamde tier-1 producten), omdat wij willen werken met betrouwbare fabrikanten die degelijke producten leveren en daar langdurige garantie op kunnen bieden.

Wat is de levensduur van een zonnepaneel?

De minimale levensduur van een zonnepaneel ligt tussen de 25 en 30 jaar. In die periode is het rendement van het paneel afgenomen, maar doorgaans nog rond de 90%. Na deze periode neemt het rendement van het paneel vaak wat sneller af.

Wat is de ecologische voetafdruk van onze zonnepanelen?

De koolstofvoetafdruk van zonnepanelen omvat alle uitstoot van broeikasgassen die gedurende de levenscyclus van een zonnepaneel is opgebouwd (siliciumwinning en -vorming, fabricageproces van de cellen en panelen, transport, diverse voorzieningen, enz.)

Wij hebben veel ervaring met het beoordelen van de koolstofvoetafdruk van onze projecten. Dit komt doordat de subsidie van onze projecten in Frankrijk wordt beoordeeld op basis van de totale koolstofvoetafdruk. Dit moedigt ons als ontwikkelaar dus aan om modules te kiezen met de best mogelijke ecologische voetafdruk.

De CO2-voetafdruk van de zonnepanelen die Technique Solaire gebruikt is ongeveer 500 kgCO2eq/kWp. Een dergelijk zonnepaneel is volgens het ADEME (Frans Agentschap voor Ecologische Transitie) na 3 jaar koolstofneutraal. De productie van het paneel heeft daarmee een lage impact voor een operatie die minstens 30 jaar meegaat.

Houden onze grondgebonden projecten rekening met het behoud van de biodiversiteit?

Onze grondgebonden zonneprojecten worden altijd onderworpen aan een milieueffectrapportage. Dit onderzoek laten wij uitvoeren ​​door onafhankelijke ingenieursbureaus met deze expertise. Voor elk project bevat de milieueffectrapportage een volledige analyse van de aandachtspunten ten aanzien van fauna en flora, zodat we kwetsbare gebieden kunnen identificeren en hiermee rekening kunnen houden bij het ontwerp van het project. Wij werken daarbij op basis van de “Vermijden – Verminderen – Compenseren” methode. Deze methode maakt gebruik van praktische maatregelen om rekening te houden met de biodiversiteitsaspecten van het project. 

Daarnaast zetten wij, waar mogelijk, in op duaal gebruik van grond en proberen met elk project een netto ‘plus’ bij te dragen aan ook de biodiversiteit.

U heeft een project in ontwikkelinkg of in uitvoering

 

bâtiment agricole photovoltaïque vu du ciel

Hoe lang duurt het om een ​​project te ontwikkelen ?

De ontwikkeling van een project duurt gemiddeld 12 tot 24 maanden. De werkelijke duur van de ontwikkelfase verschilt per type project en locatie.